Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta
 
 


Scéim Dílseachta


Torthaí Chrannchur Mhí na Nollag 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1226 Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall
  •  An Dara Duais: €100 1222 Droichead Nua, Co. Chill Dara
  •  An Tríú Duais: €100 1129 An Spidéal, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1355 Marino, BÁC 3
  •  An Cúigiú Duais: €100 1158 Oileán Chiarraí, Co. Chiarraí
  •  An Séú Duais: €100 1106 An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí na Samhna 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1227 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Dara Duais: €100 1200 Bóthar na hInse, Luimneach
  •  An Tríú Duais: €100 1198 Baile Átha Cliath 16
  •  An Ceathrú Duais: €100 1013 Dún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Cúigiú Duais: €100 1017 Na Minna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
  •  An Séú Duais: €100 1340 Baile Átha Cliath 8


Torthaí Chrannchur Mhí Dheireadh Fómhair 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1211 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Dara Duais: €100 1146 Cill an Churraigh, Dún Dealgan, Co. Lú
  •  An Tríú Duais: €100 1186 Cora Chaitlín, Co. an Chláir
  •  An Ceathrú Duais: €100 1290 Cill Dhéagláin, Co. na Mí
  •  An Cúigiú Duais: €100 1080 Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Séú Duais: €100 1027 Maínis, Carna, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí Mheán Fómhair 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1245 Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Dara Duais: €100 1276 Dún Búinne, Co. na Mí
  •  An Tríú Duais: €100 1168 Muirbheach, Gaillimh
  •  An Ceathrú Duais: €100 1252 Droichead na Bandan, Co. Chorcaí
  •  An Cúigiú Duais: €100 1191 Inis, Co. an Chláir
  •  An Séú Duais: €100 1055 Camus, Conamara, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí Lúnasa 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1219 Inis Eonáin, Corcaigh
  •  An Dara Duais: €100 1285 Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1232 Áth na Long, An Dún
  •  An Ceathrú Duais: €100 1187 Teach Mealóg, Baile Átha Cliath 16
  •  An Cúigiú Duais: €100 1235 An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
  •  An Séú Duais: €100 1037 Dún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí


Torthaí Chrannchur Mhí Iúil 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1039 Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6
  •  An Dara Duais: €100 1053 Indreabhán, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1315 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Ceathrú Duais: €100 1149 Port Laoise, Co. Laoise
  •  An Cúigiú Duais: €100 1339 Cathair Phort Láirge
  •  An Séú Duais: €100 1170 Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5


Torthaí Chrannchur Mhí an Mheithimh 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1046 Gort a' Choirce, Co. Dhún na nGall
  •  An Dara Duais: €100 1084 Fionntrá, Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Tríú Duais: €100 1321 Baile Átha Cliath 7
  •  An Ceathrú Duais: €100 1162 Bóthar na Trá, Gaillimh
  •  An Cúigiú Duais: €100 1188 Cam Eolaing, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman
  •  An Séú Duais: €100 1231 Na Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath


Torthaí Chrannchur Mhí na Bealtaine 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1054 Cnoc na Cathrach, Gaillimh
  •  An Dara Duais: €100 1183 An Corrán, Acaill, Co. Mhaigh Eo
  •  An Tríú Duais: €100 1263 An Chabhrach, Baile Átha Cliath 7
  •  An Ceathrú Duais: €100 1221 Rath Mealtáin, Co. Dhún na nGall
  •  An Cúigiú Duais: €100 1256 Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Séú Duais: €100 1153 Sord, Co. Bhaile Átha Cliath


Torthaí Chrannchur Mhí Aibreáin 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1197 Béal an Átha Móir, Co. Liatroma
  •  An Dara Duais: €100 1091 Na Dúnaibh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Tríú Duais: €100 1220 An Ómaigh, Co. Thír Eoghain
  •  An Ceathrú Duais: €100 1341 Na Forbacha, Co. na Gaillimhe
  •  An Cúigiú Duais: €100 1103 An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
  •  An Séú Duais: €100 1166 Tír an Iúir, BÁC 6


Torthaí Chrannchur Mhí an Mhárta 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1070 Anagaire, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Dara Duais: €100 1011 Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Tríú Duais: €100 1128 Bóthar na Trá, Gaillimh
  •  An Ceathrú Duais: €100 1297 Béal Feirste, Aontroim
  •  An Cúigiú Duais: €100 1045 Na Minna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
  •  An Séú Duais: €100 1161 BÁC 13


Torthaí Chrannchur Mhí Feabhra 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1113 Óméith Mara, Co. Lú
  •  An Dara Duais: €100 1151 BÁC 24
  •  An Tríú Duais: €100 1117 Cluain na Slí, Co. Laoise
  •  An Ceathrú Duais: €100 1250 Wilton, Corcaigh
  •  An Cúigiú Duais: €100 1247 Dún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Séú Duais: €100 1020 An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí Eanáir 2014

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1023 Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Dara Duais: €100 1068 An Bun Beag, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Tríú Duais: €100 1040 Béal an Daingin, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1115 BÁC 12
  •  An Cúigiú Duais: €100 1088 BÁC 8
  •  An Séú Duais: €100 1097 Leitir Móir, Co. na Gaillimhe


[ TORTHAÍ CHRANNCHUR Ó 2017 | 2016 | 2015 | 2014 ]

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtálfar tarraingt do dhuaiseanna ag deireadh gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna beidh na baill a bhfuil dialanna féachana uile na míosa (ceithre cinn as a chéile) líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidfear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnóidh an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: €500
  • An Dara Duais: €100
  • An Tríú Duais: €100
  • An Ceathrú Duais: €100
  • An Cúigiú Duais: €100
  • An Séú Duais: €100

Tá fáilte romhat teagmháil a dheanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó 091 505060 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.