Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta
 
 


Scéim Dílseachta


Torthaí Chrannchur Mhí na Nollag 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1079 Cill Liúcainne, Co. na hIarmhí
  •  An Dara Duais: €100 1282 Ráth Eanaigh, Baile Átha Cliath 5
  •  An Tríú Duais: €100 1403 Beanntraí, Co. Chorcaí
  •  An Ceathrú Duais: €100 1306 Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
  •  An Cúigiú Duais: €100 1396 Fionnradharc, Baile Átha Cliath 3
  •  An Séú Duais: €100 1012 Ros Muc, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí na Samhna 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1347 Iascaigh, Co. Shligigh
  •  An Dara Duais: €100 1213 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Tríú Duais: €100 1373 Leitir Mealláin, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1399 Dún Lúiche, Co. Dhún na nGall
  •  An Cúigiú Duais: €100 1041 Ráth Garbh, Baile Átha Cliath 6
  •  An Séú Duais: €100 1368 Baile Uí Mhurchú, Co. Aontroma


Torthaí Chrannchur Mhí Dheireadh Fómhair 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1377 Achadh an Iúir, Co. an Chabháin
  •  An Dara Duais: €100 1087 An Dhumhach Thrá, Baile Átha Cliath 4
  •  An Tríú Duais: €100 1305 Cill Rois, Co. an Chláir
  •  An Ceathrú Duais: €100 1329 Baile Seascaigh, Co. Dhoire
  •  An Cúigiú Duais: €100 1110 Raghnallach, Baile Átha Cliath 6
  •  An Séú Duais: €100 1036 Na Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall


Torthaí Chrannchur Mhí Mheán Fómhair 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1361 Muineachán, Co. Mhuineacháin
  •  An Dara Duais: €100 1255 Caisleán Ó Liatháin, Co. Chorcaí
  •  An Tríú Duais: €100 1144 An Spidéal, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1205 An tAonach, Co. Thiobraid Árann
  •  An Cúigiú Duais: €100 1284 Baile Uí Thaidhg, Co. Chiarraí
  •  An Séú Duais: €100 1241 Uachtar Ard, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mí Lúnasa 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1163 Inis, Co. an Chláir
  •  An Dara Duais: €100 1160 An Trá Mhór, Co. Phort Láirge
  •  An Tríú Duais: €100 1065 Na Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Ceathrú Duais: €100 1066 Cnoc na Cathrach, Gaillimh
  •  An Cúigiú Duais: €100 1185 Carraig UÍ Leighin, Co. Chorcaigh
  •  An Séú Duais: €100 1222 Droichead Nua, Co. Chill Dara


Torthaí Chrannchur Mí Iúil 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1139 Áth Luain, Co. Ros Comáin
  •  An Dara Duais: €100 1370 Cluain Dolcáin, BÁC 22
  •  An Tríú Duais: €100 1348 Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Ceathrú Duais: €100 1257 Indreabhán, Co. na Gaillimhe
  •  An Cúigiú Duais: €100 1062 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Séú Duais: €100 1275 Dartraí, BÁC 6


Torthaí Chrannchur Mhí an Mheithimh 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1313 Iúir Chinn Trá, Ard Mhacha
  •  An Dara Duais: €100 1024 Carna, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1107 Baile na Manach, Co. Átha Cliath
  •  An Ceathrú Duais: €100 1358 Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe
  •  An Cúigiú Duais: €100 1292 Doire Mhic Cais, Co. Ard Mhacha
  •  An Séú Duais: €100 1320 Cluain Dolcáin, BÁC 22


Torthaí Chrannchur Mhí na Bealtaine 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1010 Dún Chaoin, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
  •  An Dara Duais: €100 1350 Béal Easa, Co. Mhaigh Eo
  •  An Tríú Duais: €100 1362 Baile Pholaird Beag, Ceatharlach, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1207 Béal an Átha Móir, Co. Liatroma
  •  An Cúigiú Duais: €100 1043 Na Doirí Beaga, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall
  •  An Séú Duais: €100 1219 Inis Eonáin, Corcaigh


Torthaí Chrannchur Mhí Aibreán 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1334 Brí Chualann, Co. Chill Mhantáin
  •  An Dara Duais: €100 1121 Tuar Mhic Eadaigh, Co. Mhaigh Eo
  •  An Tríú Duais: €100 1048 Caiseal, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1150 Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
  •  An Cúigiú Duais: €100 1332 BÁC 2
  •  An Séú Duais: €100 1310 Cill Choca, Co. Chill Dara


Torthaí Chrannchur Mhí an Mhárta 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1108 Bun na Leaca, Co. Dhún na nGall
  •  An Dara Duais: €100 1243 An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge
  •  An Tríú Duais: €100 1014 Baile na nGall, Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Ceathrú Duais: €100 1279 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Cúigiú Duais: €100 1333 An Bun Beag, Co. Dhún na nGall
  •  An Séú Duais: €100 1102 Cábán tSíle, BÁC, 18


Torthaí Chrannchur Mhí Feabhra 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1209 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Dara Duais: €100 1083 Raghnallach, Baile Átha Cliath 6
  •  An Tríú Duais: €100 1127 Ros Muc, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1182 Aird Mhór, Co. Phort Láirge
  •  An Cúigiú Duais: €100 1122 An Charraig Dhubh, Co. Átha Cliath
  •  An Séú Duais: €100 1218 An Bhinn Bhorb, Co. Thír Eoghain


Torthaí Chrannchur Mhí Eanáir 2015

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1273 Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara
  •  An Dara Duais: €100 1196 Béal Easa, Co. Mhaigh Eo
  •  An Tríú Duais: €100 1223 Bré, Co. Chill Mhantáin
  •  An Ceathrú Duais: €100 1314 Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
  •  An Cúigiú Duais: €100 1206 Bealach Féich, Dún na nGall
  •  An Séú Duais: €100 1180 Cathair Luimnigh


[ TORTHAÍ CHRANNCHUR Ó 2017 | 2016 | 2015 | 2014 ]

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtálfar tarraingt do dhuaiseanna ag deireadh gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna beidh na baill a bhfuil dialanna féachana uile na míosa (ceithre cinn as a chéile) líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidfear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnóidh an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: €500
  • An Dara Duais: €100
  • An Tríú Duais: €100
  • An Ceathrú Duais: €100
  • An Cúigiú Duais: €100
  • An Séú Duais: €100

Tá fáilte romhat teagmháil a dheanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó 091 505060 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.