Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta
 
 


Scéim Dílseachta


Torthaí Chrannchur Mhí na Nollag 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1449 An Mullach Bán, Co. Ard Mhacha
  •  An Dara Duais: €100 1378 Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1145 An Spidéal, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1101 An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath
  •  An Cúigiú Duais: €100 1047 Bun na Leaca, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Séú Duais: €100 1444 Béal Feirste, Co. Aontroma


Torthaí Chrannchur Mhí na Samhna 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1094 Indreabhán, Co. na Gaillimhe
  •  An Dara Duais: €100 1177 Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
  •  An Tríú Duais: €100 1448 Cábán tSíle, Baile Átha Cliath 18
  •  An Ceathrú Duais: €100 1225 An Omaigh, Co. Thír Eoghain
  •  An Cúigiú Duais: €100 1070 Anagaire, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Séú Duais: €100 1441 Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6


Torthaí Chrannchur Mhí Dheireadh Fómhair 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1033 An Fál Carrach, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Dara Duais: €100 1443 Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1227 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Ceathrú Duais: €100 1049 An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
  •  An Cúigiú Duais: €100 1113 Óméith Mara, An Lú
  •  An Séú Duais: €100 1425 Camas, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí Mhéan Fhómhair 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1181 Bóthar Dhún Mór, Port Láirge
  •  An Dara Duais: €100 1104 An Caorán Beag, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1276 Dún Búinne, Co. na Mí
  •  An Ceathrú Duais: €100 1342 Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath
  •  An Cúigiú Duais: €100 1442 Port Laoise, Co. Laoise
  •  An Séú Duais: €100 1057 Gaoth Dobhair, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall


Torthaí Chrannchur Mhí Lúnasa 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1445 Cathair Phort Láirge
  •  An Dara Duais: €100 1421 Dúlainn, Co. an Chláir
  •  An Tríú Duais: €100 1032 Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Ceathrú Duais: €100 1428 Carna, Conamara, Co. na Gaillimhe
  •  An Cúigiú Duais: €100 1334 Brí Chualann (Bray), Co. Chill Mhantáin
  •  An Séú Duais: €100 1228 An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí Iúil 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1414 Nás na Rí, Co. Chill Dara
  •  An Dara Duais: €100 1147 An Spidéal, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1430 Cill Gharbháin, Co. Chiarraí
  •  An Ceathrú Duais: €100 1328 Cill Easra, Baile Átha Cliath 5
  •  An Cúigiú Duais: €100 1197 Béal an Átha Móir, Contae Liatroma
  •  An Séú Duais: €100 1093 Indreabhán, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí an Mheithimh 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1210 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Dara Duais: €100 1336 Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath 3
  •  An Tríú Duais: €100 1349 Muighros, Carna, Co.na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1146 Dún Dealgan, Co. Lú
  •  An Cúigiú Duais: €100 1424 An Fhiacail, Co. an Chláir
  •  An Séú Duais: €100 1230 Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall


Torthaí Chrannchur Mhí na Bealtaine 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1159 Tobar an Taoscáin, Inis, Co. an Chláir
  •  An Dara Duais: €100 1119 An Bun Beag, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Tríú Duais: €100 1344 Ros a' Mhíl, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1160 An Trá Mhór, Co. Phort Láirge
  •  An Cúigiú Duais: €100 1038 Caisleán Cnucha, Baile Átha Cliath 15
  •  An Séú Duais: €100 1415 Baile an Rí, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí an Aibreáin 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1381 Maigh Cromtha, Co. Chorcaí
  •  An Dara Duais: €100 1402 Indreabhán, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1369 Cluain Sceach, BÁC 14
  •  An Ceathrú Duais: €100 1405 Cora Droma Rúisc, Co. Ros Comáin
  •  An Cúigiú Duais: €100 1365 Caiseal, Co. na Gaillimhe
  •  An Séú Duais: €100 1400 Glas Naíon, BÁC 11


Torthaí Chrannchur Mhí na Márta 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1383 An Uaimh, Co. na Mí
  •  An Dara Duais: €100 1034 An Rinn Mhór, Gaillimh
  •  An Tríú Duais: €100 1385 An Chorr Chríochach, Tír Eoghain
  •  An Ceathrú Duais: €100 1117 Cluain na Slí, Co. Laoise
  •  An Cúigiú Duais: €100 1423 Inis Crabhann, Co. Shligigh
  •  An Séú Duais: €100 1376 Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí Feabhra 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1420 Maigh Rois, Luimneach
  •  An Dara Duais: €100 1391 Cill Easra, Baile Átha Cliath 5
  •  An Tríú Duais: €100 1393 Baile Loch Cuan, An Dún
  •  An Ceathrú Duais: €100 1407 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Cúigiú Duais: €100 1141 Beaumont, Baile Átha Cliath 9
  •  An Séú Duais: €100 1416 Trá Lí, Co. Chiarraí


Torthaí Chrannchur Mhí Eanáir 2016

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1394 An tInbhear Mór, Co. Chill Mhantáin
  •  An Dara Duais: €100 1388 Dún Pádraig, Co. an Dúin
  •  An Tríú Duais: €100 1271 Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara
  •  An Ceathrú Duais: €100 1244 Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Cúigiú Duais: €100 1395 Baile Átha Cliath 8
  •  An Séú Duais: €100 1061 Béal Feirste, Co. Aontroma


[ TORTHAÍ CHRANNCHUR Ó 2017 | 2016 | 2015 | 2014 ]

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtálfar tarraingt do dhuaiseanna ag deireadh gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna beidh na baill a bhfuil dialanna féachana uile na míosa (ceithre cinn as a chéile) líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidfear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnóidh an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: €500
  • An Dara Duais: €100
  • An Tríú Duais: €100
  • An Ceathrú Duais: €100
  • An Cúigiú Duais: €100
  • An Séú Duais: €100

Foilseofar torthaí na tarraingthe ar an leathanach seo ag tús na míosa..

Tá fáilte romhat teagmháil a dheanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó 091 505060 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.