Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta
 
 


Scéim Dílseachta


Torthaí Chrannchur Nollaig 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1561 An tIúr, Co. an Dúin
  •  An Dara Duais: €100 1159 Inis, Co. an Chláir
  •  An Tríú Duais: €100 1549 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Ceathrú Duais: €100 1252 Droichead na Bandan, Co. Chorcaí
  •  An Cúigiú Duais: €100 1422 Baile an Teampaill, BÁC 16
  •  An Séú Duais: €100 1515 Ráth Garbh, BÁC 6


Torthaí Chrannchur Samhain 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1487 Baile Uí Thaidhg, Co. Chiarraí
  •  An Dara Duais: €100 1508 Baile Bhailcín, BÁC 12
  •  An Tríú Duais: €100 1221 Ráth Mealtain, Co. Dhún na nGall
  •  An Ceathrú Duais: €100 1348 Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí
  •  An Cúigiú Duais: €100 1545 An Spidéal, Co. na Gaillimhe
  •  An Séú Duais: €100 1263 Béal Feirste, Co. Aontroma


Torthaí Chrannchur Mhí Dheireadh Fhómhair 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1538 Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo
  •  An Dara Duais: €100 1450 Baile an Sceilg, Cill Airne, Co. Chiarraí
  •  An Tríú Duais: €100 1339 Radharc an Chnoic, Cathair Phort Láirge
  •  An Ceathrú Duais: €100 1292 Doire Mhic Cais, Co. Ard Mhacha
  •  An Cúigiú Duais: €100 1536 Cill Cholgáin, Co. na Gaillimhe
  •  An Séú Duais: €100 1163 Bóthar Chíosóg, Inis, Co. an Chláir


Torthaí Chrannchur Mhí Mheán Fhómhair 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1520 Oileán Chléire, Co. Chorcaí
  •  An Dara Duais: €100 1325 Baile Átha Cliath 8
  •  An Tríú Duais: €100 1531 An Droichead Nua, Co. Chill Dara
  •  An Ceathrú Duais: €100 1177 Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
  •  An Cúigiú Duais: €100 1057 Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall
  •  An Séú Duais: €100 1535 Lios Dúin Bhearna, Co. an Chláir


Torthaí Chrannchur Mhí Lúnasa 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1439 Béal an Daingean, Co. na Gaillimhe
  •  An Dara Duais: €100 1181 Bóthar Dhún Mór, Port Láirge
  •  An Tríú Duais: €100 1255 Caisleán Ó Liatháin, Co. Chorcaí
  •  An Ceathrú Duais: €100 1115 Cromghlinn, Baile Átha Cliath 12
  •  An Cúigiú Duais: €100 1489 Sráid an Choláiste, Ceatharlach
  •  An Séú Duais: €100 1500 Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí


Torthaí Chrannchur Mhí Iúil 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1208 Teileann, Co. Dhún na nGall
  •  An Dara Duais: €100 1079 Cill Liúcainne, Co. na hIarmhí
  •  An Tríú Duais: €100 1486 An Ráth Mhór, Co. Chiarraí
  •  An Ceathrú Duais: €100 1218 An Bhinn Bhorb, Co. Thír Eoghain
  •  An Cúigiú Duais: €100 1468 Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
  •  An Séú Duais: €100 1207 Béal an Átha Móir, Co. Liatroma


Torthaí Chrannchur Mhí na Mheithimh 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1452 Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 18
  •  An Dara Duais: €100 1514 Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1275 Dartraí, Baile Átha Cliath 6
  •  An Ceathrú Duais: €100 1200 Bóthar na hInse, Luimneach
  •  An Cúigiú Duais: €100 1462 Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall
  •  An Séú Duais: €100 1467 An Spidéal, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí na Bealtaine 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1479 Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara
  •  An Dara Duais: €100 1491 Muine Bheag, Co. Cheatharlach
  •  An Tríú Duais: €100 1509 Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaigh
  •  An Ceathrú Duais: €100 1379 Bóthar na Mainistreach, Co. Átha Cliath
  •  An Cúigiú Duais: €100 1034 An Rinn Mhór, Gaillimh
  •  An Séú Duais: €100 1191 Inis, Co. an Chláir


Torthaí Chrannchur Mhí Aibreáin 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1326 An Baile Meánach, Co. Aontroma
  •  An Dara Duais: €100 1247 Dún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Tríú Duais: €100 1153 Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
  •  An Ceathrú Duais: €100 1461 Oileán Thoraí, Co. Dhún na nGall
  •  An Cúigiú Duais: €100 1087 Dumhach Thrá, Baile Átha Cliath 4
  •  An Séú Duais: €100 1493 Port Laoise, Co. Laoise


Torthaí Chrannchur Mhí an Mhárta 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1198 Ráth Fearnáin, BÁC 16
  •  An Dara Duais: €100 1459 Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1273 Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara
  •  An Ceathrú Duais: €100 1466 Port an Chalaidh, Co. Phort Láirge
  •  An Cúigiú Duais: €100 1205 An tAonach, Co. Thiobraid Árann
  •  An Séú Duais: €100 1490 Guaire, Co. Loch Garman


Torthaí Chrannchur Mhí Feabhra 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1469 Port Laoise, Co. Laoise
  •  An Dara Duais: €100 1464 Bré, Cill Mhantáin
  •  An Tríú Duais: €100 1068 Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Ceathrú Duais: €100 1196 Béal Easa, Co. Mhaigh Eo
  •  An Cúigiú Duais: €100 1347 Iascaigh, Co. Shligigh
  •  An Séú Duais: €100 1451 Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Mhí Eanáir 2017

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1465 An Sliabh Rua, Co. Chill Chainnigh
  •  An Dara Duais: €100 1097 Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1458 Dún Geimhin, Co. Dhoire
  •  An Ceathrú Duais: €100 1158 Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí
  •  An Cúigiú Duais: €100 1438 Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe
  •  An Séú Duais: €100 1139 Áth Luain, Co. Ros Comáin


[ TORTHAÍ CHRANNCHUR Ó 2017 | 2016 | 2015 | 2014 ]

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Beidh an chéad Chrannchur eile á reáchtáil tús na míosa seo chugainn agus beidh na baill a mbeidh dialanna an mhí seo uile líonta acu san áireamh. Coinnígí ag líonadh na ndialanna!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtálfar tarraingt do dhuaiseanna ag deireadh gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna beidh na baill a bhfuil dialanna féachana/éisteachta uile na míosa (ceithre cinn as a chéile) líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidfear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnóidh an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: €500
  • An Dara Duais: €100
  • An Tríú Duais: €100
  • An Ceathrú Duais: €100
  • An Cúigiú Duais: €100
  • An Séú Duais: €100

Foilseofar torthaí na tarraingthe ar an leathanach seo ag tús na míosa..

Tá fáilte romhat teagmháil a dheanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó + 353 (0)91 494631 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.