Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta
 
 


Fios Físe - Cén Fáth?


Tionscadal é Fios Físe atá bunaithe ag Ollscoil na hÉireann Gaillimh mar thoradh ar phróiseas comhairliúcháin le TG4 agus le RTÉ. Bunaíodh an tionscadal le tomhais a dhéanamh ar an tóir agus ar an éileamh atá ag Pobal Labhartha na Gaeilge ar TG4 agus ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Faigheann TG4 staidrimh féachana seachtainiúla ó TAM Ireland Nielsen agus faigheann RTÉ staidrimh rialta ón JNLR maidir le Raidió na Gaeltachta. Baineann na staidrimh sin le pobal féachana agus éisteachta na gcraoltóirí in Éirinn trí chéile. Tá sé mar aidhm ar leith leis an togra seo faisnéis agus tuairimí a bhailiú maidir le pátrúin féachana agus éisteachta phobal labhartha na Gaeilge ar fud na hÉireann, thuaidh agus theas.

Tá an Painéal oscailte do phobal labhartha na Gaeilge ó cheann ceann na tíre mar sin. Tógfaidh comhdhéanamh an Phainéal scaipeadh thíreolaíoch, próifíl déimeagrafach agus inniúlacht teanga san áireamh.

Luach an Aiseolais

Déanfaidh foireann an tionscadail scagadh rialta ar na sonraí a eascróidh óna dialanna féachana. Mar aon le léargas a fháil ar éileamh Phobal Labhartha na Gaeilge ar TG4 agus ar RTÉ Raidió na Gaeltachta beidh fiúntas ag baint leis na staidrimh a eascróidh ón tionscadal maidir le cinntí sceidealaithe agus coimisiúnaithe.

[ Tuilleadh Eolais & Ceisteanna Coitianta (FAQ) faoi Fios Físe - Cliceáil anseo ]