Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4
 
 


Fios Físe - Cén Fáth?


Tionscadal é Fios Físe atá bunaithe ag Ollscoil na hÉireann Gaillimh mar thoradh ar phróiseas comhairliúcháin le TG4. Bunaíodh an tionscadal le tomhais a dhéanamh ar an tóir agus ar an éileamh atá ag Pobal Labhartha na Gaeilge ar TG4.

Faigheann TG4 staidrimh féachana seachtainiúla ó TAM Ireland Nielsen. Baineann na staidrimh sin le pobal féachana an Chainéil in Éirinn trí chéile. Tá sé mar aidhm ar leith leis an togra seo faisnéis agus tuairimí a bhailiú maidir le pátrúin féachana phobal labhartha na Gaeilge ar fud Oileán na hÉireann.

Tá an Painéal oscailte do phobal labhartha na Gaeilge ó cheann ceann na tíre mar sin. Tógfaidh comhdhéanamh an Phainéal scaipeadh thíreolaíoch, próifíl déimeagrafach agus inniúlacht teanga san áireamh.

Luach an Aiseolais

Déanfaidh foireann an tionscadail scagadh rialta ar na sonraí a eascróidh óna dialanna féachana. Mar aon le léargas a fháil ar éileamh Phobal Labhartha na Gaeilge ar TG4 beidh fiúntas ag baint leis na staidrimh a eascróidh ón tionscadal maidir le cinntí sceidealaithe agus coimisiúnaithe.