Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4
 
 


Foirm Léirithe Spéise

 

Tá Fios Físe ag iarraidh dearcadh Phobal Labhartha na Gaeilge i leith TG4 a fhiosrú. Tá Painéal Lucht Féachana do TG4 bunaithe chuige seo. Tá cuireadh á thabhairt do phobal labhartha na Gaeilge ó cheann ceann na tíre a bheith páirteach sa bPainéal Féachana. Baileofar eolas ó bhaill an Phainéil go seachtainiúil trí Dhialann Féachana a bheidh le líonadh ar an Idirlíon. Má tá tú 15 bliain d'aois nó os a chionn, Gaeilge ar do thoil agat agus spéis agus do thuairimí ar TG4 a roinnt, bí linn!


Ainm:
Seoladh:
Contae:
Fón:
Ríomhphost:
(Seolfar ríomhphost gach seachtain chuig baill an Phainéil ina mbeidh nasc chuig Dialann Féachana a bheidh le líonadh ar líne)
Aois Ghrúpa:
An Labhraíonn tú Gaeilge? 
An bhfuil rochtain agat ar an Idirlíon? Tá Níl
An bhfuil tú sásta dialann féachana a líonadh gach seachtain? Tá Níl
  Tá mé sásta go ndéanfaidh Fios Físe teagmháil liom faoi chlárú mar bhall de Phainéal Lucht Féachana TG4.
Nóta
Ní bheidh i gceist leis an bpróiseas cláraithe ach roinnt bheag nóiméad - comhrá gearr ar an teileafón.
 

Critéir cháilitheachta do bhallraíocht ar Fios Físe

  • Ní cheadaítear do bhaill foirne TG4, do bhaill Bhord TG4 nó do rannpháirtithe Chomhairle Féachana TG4 a bheith in mbaill de Fios Físe. Ní cheadaítear ach an oiread do bhaill foirne ó chuideachtaí/eagraíochtaí a dhéanann obair choimisiúnaithe do TG4.
  • Ní cheadaítear do bhaill foirne d'Ollscoil na hÉireann Gaillimh a bheith páirteach i Fios Físe.
  • Ní cheadaítear do theaghlaigh na gcohóirt thuasluaite uile a bheith ina mbaill ach an oiread.

Cosaint Sonraí

Ní roinnfear do shonraí le haon tríú páirtí. Ní bheidh do shonraí pearsanta le feiceáil ar aon aschur a eascróidh ón eolas a bheidh sna dialanna a seolfar ar ais. Aschur staitistiúil agus tuairiscí gan ainm a bheidh i gceist. Stóráilfear do chuid sonraí go sábháilte.