Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta
 
 


Foirm Chláraithe

 

Iarrtar ort an fhoirm thíos a líonadh le gur féidir linn tú a chlárú mar bhall ar Fios Físe.

Is chun críche taighde lucht féachana agus lucht éisteachta amháin a úsáidfear na sonraí pearsanta thíos. Baileofar eolas uait go seachtainiúil trí Dhialann Féachana agus Éisteachta a bheidh le líonadh ar an Idirlíon.


Ainm:
Seoladh:
Contae:
Fón:
Ríomhphost:
(Seolfar ríomhphost gach seachtain chuig baill an Phainéil ina mbeidh nasc chuig Dialann Féachana agus Éisteachta a bheidh le líonadh ar líne)
Aois Ghrúpa:
An Labhraíonn tú Gaeilge? 
An bhfuil cónaí ort?
An bhfuil rochtain agat ar an Idirlíon? Tá Níl
An bhfuil tú sásta dialann féachana agus éisteachta a líonadh gach seachtain? Tá Níl
  Tá mé sásta go ndéanfaidh Fios Físe teagmháil liom faoi chlárú mar bhall de Phainéal Lucht Féachana TG4 agus Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta.
Nóta
Ní bheidh i gceist leis an bpróiseas cláraithe ach roinnt bheag nóiméad - comhrá gearr ar an teileafón.
 

Critéir cháilitheachta do bhallraíocht ar Fios Físe

  • Ní cheadaítear do bhaill foirne TG4, do bhaill Bhord TG4 nó do rannpháirtithe Chomhairle Féachana TG4 a bheith in mbaill de Fios Físe. Ní cheadaítear ach an oiread do bhaill foirne ó chuideachtaí/eagraíochtaí a dhéanann obair choimisiúnaithe do TG4.
  • Ní cheadaítear do bhaill foirne RTÉ nó do rannpháirtithe Chomhairle Raidió na Gaeltachta a bheith páirteach.
  • Ní cheadaítear do bhaill foirne d'Ollscoil na hÉireann Gaillimh a bheith páirteach i Fios Físe.
  • Ní cheadaítear do theaghlaigh na gcohóirt thuasluaite uile a bheith ina mbaill ach an oiread.
  • Ní cheadaítear do cuiditheoirí rialta ar chláir TG4 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta a bheith ina mbaill den Phainéal.

Cosaint Sonraí

Feidhmíonn Fios Físe faoi réir Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR). Ní roinnfear sonraí pearsanta baill an phainéil le haon tríú páirtí. Scriosfar do chuid sonraí uile tráth a dtiocfaidh deireadh le so sheal ar Fios Físe. Ní bheidh do shonraí pearsanta le feiceáil ach an oiread ar aon thuairiscí a eascróidh ón eolas a bheidh sna dialanna féachana agus éisteachta a sheolfar ar ais. Eolas staitistiúil agus tuairiscí gan ainm a bheidh i gceist. Stóráilfear do chuid sonraí go sábháilte.

Cosaint Leanaí

I gcás baill idir 15 - 18 bliain d'aois beidh toil tuismitheora/caomhnóra de dhíth.