Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4
 
 


Ról an Phainéil Lucht Féachana


Baileofar eolas go seachtainiúil faoi sceideal TG4 ó bhaill an Phainéil trí Dhialann Féachana a bheidh le líonadh ar an Idirlíon gach seachtain. Tá Dialann samplach le feiceáil ag:

Ní thógfaidh sé ach roinnt bheag nóiméad an dialann féachana a líonadh gach seachtain.

Céard a bheidh le déanamh agam mar bhall den Phainéal?

  • Gheobhaidh baill an Phainéil ríomhphost gach Luan ina mbeidh nasc chuig an Dialann Féachana a bheidh le líonadh ar am Idirlíon.
  • Beidh roinnt ceisteanna sa dialann féachana a bhaineann le sceideal TG4 don tseachtain atá thart (Luan go Domhnach).
  • Ní thógfaidh sé ach roinnt bheag nóiméad an dialann féachana a líonadh gach seachtain. Is beag scríobh atá i gceist, ticeanna i mboscaí ar cheisteanna ilroghnacha den chuid is mó. Beidh tú in ann do shástacht maidir le cláir ar fhéach tú orthu i gcaitheamh na seachtaine a thuairisciú sa dialann. Beidh spás sa dialann freisin le tuairimí a thabhairt i bhfoirm scríofa, más mian leat é sin a dhéanamh.
  • Beidh sé riachtanach an Dialann Féachana a bheith seolta ar ais roimh 5pm gach Máirt.

Coinníollacha ballraíochta an Phainéil

Tá sé riachtanach go mbeidh baill 15 bliain d'aois nó os a chionn agus Gaeilge mhaith acu.

Níl sé ceadmhach do bhaill foirne Ollscoil na hÉireann Gaillimh ná TG4 a bheith ar an bPainéal.

An bhfuil Tréimhse ar leith a gcaithfidh mé fanacht mar bhall?

Níl aon tréimhse ar leith a gcaithfidh ball fanacht ar an bPainéal Féachana. Glactar leis go bhféadfadh cúinsí pearsanta ball athrú agus nach mbeadh ar a c(h)umas fanacht ar an bPainéal.

Cosaint Sonraí

Ní roinnfear sonraí pearsanta baill an phainéil le haon tríú páirtí. Ní bheidh do shonraí pearsanta le feiceáil ach an oiread ar aon thuairiscí a eascróidh ón eolas a bheidh sna dialanna féachana a sheolfar ar ais. Eolas staitistiúil agus tuairiscí gan ainm a bheidh i gceist. Stóráilfear do chuid sonraí go sábháilte.