Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta
 
 


Scéim Dílseachta


Torthaí Chrannchur Bealtaine 2018

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1577 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Dara Duais: €100 1321 Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7
  •  An Tríú Duais: €100 1385 An Chorr Chríochach, Tír Eoghain
  •  An Ceathrú Duais: €100 1550 Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe
  •  An Cúigiú Duais: €100 1206 Bealach Féich, Co. Dhún na nGall
  •  An Séú Duais: €100 1402 Indreabhán, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Aibreán 2018

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1596 An tAonach, Co. Thiobraid Árann
  •  An Dara Duais: €100 1244 Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
  •  An Tríú Duais: €100 1414 Nás na Rí, Co. Chill Dara
  •  An Ceathrú Duais: €100 1230 Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall
  •  An Cúigiú Duais: €100 1582 Trá Mhór, Co. Phort Láirge
  •  An Séú Duais: €100 1383 An Uaimh, Co. na Mí


Torthaí Chrannchur Márta 2018

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1456 Draighneach, Co. Chorcaí
  •  An Dara Duais: €100 1388 Dún Pádraig, Co. an Dúin
  •  An Tríú Duais: €100 1547 Tuaim, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1598 Oileán Chléire, Co. Chorcaí
  •  An Cúigiú Duais: €100 1210 Béal Feirste, Co. Aontroma
  •  An Séú Duais: €100 1518 Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe


Torthaí Chrannchur Feabhra 2018

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1578 Baile na Cora, Cathair Luimnigh
  •  An Dara Duais: €100 1476 Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
  •  An Tríú Duais: €100 1305 Cill Rois, Co. an Chláir
  •  An Ceathrú Duais: €100 1528 Camaigh, BÁC 12
  •  An Cúigiú Duais: €100 1326 An Baile Meánach, Co. Aontroma
  •  An Séú Duais: €100 1482 An Dúcharraig, Corcaigh


Torthaí Chrannchur Eanáir 2018

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1579 Ail Fin, Co. Ros Comáin
  •  An Dara Duais: €100 1584 An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge
  •  An Tríú Duais: €100 1150 Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
  •  An Ceathrú Duais: €100 1271 Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara
  •  An Cúigiú Duais: €100 1320 Dún Dealgan, Co. Lú
  •  An Séú Duais: €100 1521 Ráth Eanaigh, BÁC 5


[ TORTHAÍ CHRANNCHUR Ó 2017 | 2016 | 2015 | 2014 ]

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Beidh an chéad Chrannchur eile á reáchtáil tús na míosa seo chugainn agus beidh na baill a mbeidh dialanna an mhí seo uile líonta acu san áireamh. Coinnígí ag líonadh na ndialanna!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtálfar tarraingt do dhuaiseanna ag deireadh gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna beidh na baill a bhfuil dialanna féachana/éisteachta uile na míosa (ceithre cinn as a chéile) líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidfear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnóidh an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: €500
  • An Dara Duais: €100
  • An Tríú Duais: €100
  • An Ceathrú Duais: €100
  • An Cúigiú Duais: €100
  • An Séú Duais: €100

Foilseofar torthaí na tarraingthe ar an leathanach seo ag tús na míosa..

Tá fáilte romhat teagmháil a dheanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó + 353 (0)91 494631 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.