Fios Físe
- Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta
 
 


Scéim Dílseachta


Torthaí Chrannchur Aibreán 2019

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1615 Inis, Co. an Chláir
  •  An Dara Duais: €100 1867 An Pháirc Thiar (Parkwest), Baile Átha Cliath 12
  •  An Tríú Duais: €100 1936 An Caiseal, Co. na Gaillimhe
  •  An Ceathrú Duais: €100 1766 Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí
  •  An Cúigiú Duais: €100 1825 Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe
  •  An Séú Duais: €100 1400 Baile Átha Cliath 11


Torthaí Chrannchur Márta 2019

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1756 Bóthar Urumhan, Cill Chainnigh
  •  An Dara Duais: €100 1292 Doire Mhic Cais, Co. Ard Mhacha
  •  An Tríú Duais: €100 1884 Bóthar Bhaile Shéarlais, Co. Mhaigh Eo
  •  An Ceathrú Duais: €100 1696 Bóthar Bhearna, Gaillimh
  •  An Cúigiú Duais: €100 1581 Trá Lí, Co. Chiarraí
  •  An Séú Duais: €100 1796 Baile Ros Comáin


Torthaí Chrannchur Feabhra 2019

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1943 Droichead Átha, Co. Lú
  •  An Dara Duais: €100 1903 Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo
  •  An Tríú Duais: €100 1762 Iúr Chinn Trá, Co. an Dúin
  •  An Ceathrú Duais: €100 1708 Cluain Tarbh, BÁC 3
  •  An Cúigiú Duais: €100 1695 Bóthar na Modhfheirme, Corcaigh
  •  An Séú Duais: €100 1275 Dartraí, Baile Átha Cliath 6


Torthaí Chrannchur Eanáir 2019

  Uimhir
Aitheantais
Réigiún
  •  An Chéad Duais: €500 1830 Ceanannas, Co. na Mí
  •  An Dara Duais: €100 1901 Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo
  •  An Tríú Duais: €100 1788 Cluainín, Co. Liatroma
  •  An Ceathrú Duais: €100 1464 Bré, Co. Chill Mhantáin
  •  An Cúigiú Duais: €100 1222 Droichead Nua, Co. Chill Dara
  •  An Séú Duais: €100 1631 An Caisleán Nua, Gaillimh


[ TORTHAÍ CHRANNCHUR Ó 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 ]

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Beidh an chéad Chrannchur eile á reáchtáil tús na míosa seo chugainn agus beidh na baill a mbeidh dialanna an mhí seo uile líonta acu san áireamh. Coinnígí ag líonadh na ndialanna!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtálfar tarraingt do dhuaiseanna ag deireadh gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna beidh na baill a bhfuil dialanna féachana/éisteachta uile na míosa (ceithre cinn as a chéile) líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidfear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnóidh an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: €500
  • An Dara Duais: €100
  • An Tríú Duais: €100
  • An Ceathrú Duais: €100
  • An Cúigiú Duais: €100
  • An Séú Duais: €100

Foilseofar torthaí na tarraingthe ar an leathanach seo ag tús na míosa..

Tá fáilte romhat teagmháil a dheanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó + 353 (0)91 494631 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.