Fios Físe logo

Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta

Scéim Dílseachta

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Beidh an chéad Chrannchur eile á reáchtáil go luath agus beidh na baill a mbeidh 3 as 4 dhialann de chuid na míosa seo líonta acu san áireamh. Coinnígí ag líonadh na ndialanna!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtáiltear tarraingt do dhuaiseanna gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna bíonn na baill a mbíonn 3 dhialann féachana/éisteachta sa mhí líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidtear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnaíonn an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: Dearbhán One4All ar luach €500
  • An Dara Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Tríú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Ceathrú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Cúigiú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Séú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100

Foilsítear torthaí na tarraingthe ar an leathanach seo.

Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó + 353 (0)91 494631 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.

Eanáir 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1955Ail Finn, Co. Ros Comáin
1853Casla, Co. na Gaillimhe
3022Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe
3065Blackmillers Hill, Co. Chill Dara
1653Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
3301An Baile Bán, Co. na Gaillimhe

Feabhra 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
2048Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
1562Seanchill, Baile Átha Cliath 18
1663Cúil Raithin, Co. Dhoire
1789Baile Nua an Chaisil, Co. Longfort
1061Béal Feirste, Co. Aontroma
1875An Fhairche, Co. na Gaillimhe

Márta 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1348Bóthar na Trá, Gaillimh
3097Ascaill Waverly, Baile Átha Cliath 3
3166Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10
3120Cnoc an Línsigh, Co. na Mí
1129An Spidéal, Co. na Gaillimhe
1356Béal Feirste, Co. Aontroma
Barr