Fios Físe logo

Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta

Scéim Dílseachta

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Beidh an chéad Chrannchur eile á reáchtáil go luath agus beidh na baill a mbeidh 3 as 4 dhialann de chuid na míosa seo líonta acu san áireamh. Coinnígí ag líonadh na ndialanna!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtáiltear tarraingt do dhuaiseanna gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna bíonn na baill a mbíonn 3 dhialann féachana/éisteachta sa mhí líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidtear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnaíonn an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: Dearbhán One4All ar luach €500
  • An Dara Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Tríú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Ceathrú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Cúigiú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Séú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100

Foilsítear torthaí na tarraingthe ar an leathanach seo.

Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó + 353 (0)91 494631 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.

Eanáir 2024 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3297Baile Átha Cliath 16
1871An tSráidbhaile, Co. Phort Láirge
3203Domhnach Mór, Co. Chorcaí
1654Bóthar na gCloch, Baile Átha Cliath 7
3236Bóthar San Treasa, Co. Ros Comáin
1091Na Dúnaibh, Co. Dhún na nGall

Feabhra 2024 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3309Port Omna, Co. na Gaillimhe
1673Tuar an Daill, Luimneach
1939An Caiseal, Co. na Gaillimhe
3142Béal Feirste, Co. Aontroma
3089An Gort, Co. na Gaillimhe
3354Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

Márta 2024 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3286Bóthar na Ceapaí, Gaillimh
1252Droichead na Bandan, Co. Chorcaí
3191Baile Átha Cliath 15
1935Baile Átha Cliath 9
1348Bóthar na Trá, Gaillimh
3097Baile Átha Cliath 9

Aibreán 2024 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3164Cionn Mhálanna, Co. Dhún na nGall
1049An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
1119Bóthar na Ceapaí, Gaillimh
1631An Caisleán Nua, Gaillimh
1344Ros a' Mhíl, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe
1416Trá Lí, Co. Chiarraí

Bealtaine 2024 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3234Port Laoise, Co. Laoise
1758Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
3301An Baile Bán, Co. na Gaillimhe
1177Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
1747An tIúr, Co. An Dún
3313Cuinneach, Co. Cheatharlach
Barr